Tai Chi Trainen – een gift aan uzelf

Het trainen van Tai Chi is een onbetaalbare gift aan uzelf (en aan uw zorgverzekeringspolis). De effecten voor uw gezondheid, lichamelijk en geestelijk, zijn fenomenaal. Tai Chi werkt harmoniserend en vitaliserend. Tai Chi wordt wereldwijd door 1,4 miljard mensen getraind en beoefend. Al deze mensen zijn gesterkt in de gedachte om hun eigen gezondheid te ondersteunen, met de eeuwenoude simpele Tai Chi oefeningen uit de traditionele Chinese gezondheids-/bewegingsleer, die tegenwoordig door de moderne wetenschap op verschillende punten wordt ondersteund.

TaiChiTrainen.nl heeft als uitgangspunt om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen. Voor verdere specifieke Tai Chi trainingen/oefeningen klik hier. Wij geven u hieronder een opsomming van een aantal trainingsmogelijkheden.

Tai Chi Chuan trainen in de Randstad:

  • Tai Chi trainen in Amstelveen
  • Tai Chi trainen in Amsterdam
  • Tai Chi trainen in Badhoevedorp
  • Tai Chi trainen in Haarlem
  • Tai Chi trainen in Heemstede
  • Tai Chi trainen in Hoofddorp
  • Tai Chi trainen in Nieuw-Vennep
  • Tai Chi trainen op Schiphol
  • Tai Chi trainen in Zwanenburg

Op alle locaties is het trainingsaanbod variërend van beginner tot half-gevorderd, gevorderd en degene die de Tai Chi vorm beheersen.

Wilt u meer weten over Tai Chi Chuan of heeft u interesse in een training? Neem direct contact met ons op.

Disclaimer

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN.

Virussen en veiligheid

De internetsite van De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar internetsites, onafhankelijk van De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en feedback

De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verzonden e-mail

Door De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.