Privacystatement

Doeleinden verwerking

De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • Het kunnen verstrekken van informatie omtrent onze dienstverlening.

Wettelijke grondslag verwerking

De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

 • Persoonsgegevens die via een contactformulier op de website of rechtstreeks naar een e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht om adequaat dienstverlening door de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN te kunnen verlenen.
 • Persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht voor adequate informatievoorziening door de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN.
 • Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt geregistreerd bij een bezoek aan een website van de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN doet kunt u contact opnemen via info@kenkungfu.nl.

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen via info@kenkungfu.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN, neem dan contact op via info@kenkungfu.nl ter indiening van uw klacht.

Over KENkungfu

KENkungfu.nl is de website van De Badhoevedorpse en Hoofddorpse School van de Dertien Technieken KEN. De school is opgericht in 1999 door R.J.J van den Bergh en heeft als doel om Yin en Yang in balans te brengen door het combineren van interne en externe gevechtskunst.

De filosofie van Tai Chi Chuan

Het Yin en Yang concept vormt de basis van de Tai Chi Chuan filosofie. In de klassieke literatuur die zowel fysiologisch als theoretisch is en tevens praktische instructies bevat, wordt ook gesproken over de 13 technieken van Tai Chi Chuan onderverdeeld in 8 trigrammen (bewegingen met de handen) en 5 elementen (bewegingen met de benen) die nauw met elkaar zijn verbonden en het Yin en Yang principe vomt. Deze technieken en posities zitten vrijwel in alle houdingen van de Tai Chi vorm verweven en het herkennen van deze technieken geeft een dieper inzicht in de vorm en zal helpen de chi te laten stromen.

Tai Chi Chuan trainen in de Randstad:

 • Tai Chi trainen in Amstelveen
 • Tai Chi trainen in Amsterdam
 • Tai Chi trainen in Badhoevedorp
 • Tai Chi trainen in Haarlem
 • Tai Chi trainen in Heemstede
 • Tai Chi trainen in Hoofddorp
 • Tai Chi trainen in Nieuw-Vennep
 • Tai Chi trainen op Schiphol
 • Tai Chi trainen in Zwanenburg

Inschrijven voor lessen en trainingen

De Badhoevsedorpse en Hoofddorpse School van de Dertien Technieken KEN biedt een divers lesprogramma voor kinderen, volwassenen (alle leeftijden) en bedrijven. Zij heeft vestigingen voor reguliere Tai Chi Chuan, Chi Kung en overige Kung Fu lessen in Amsterdam, Badhoevedorp, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Heemstede. Daarnaast organiseren zij periodiek workshops en additionele trainingen, waarop u zich kunt inschrijven. Voor het actuele lesprogramma, prijzen, locaties en tijden neemt u per e-mail of telefonisch contact op met de Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN: 020-6596914.

Disclaimer

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN.

Virussen en veiligheid

De internetsite van De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar internetsites, onafhankelijk van De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en feedback

De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verzonden e-mail

Door De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Badhoevedorpse School van de Dertien Technieken KEN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.